Σολωμού 35
T.K. 10682
Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 4158881
Κινητό: 6977416270
Email: scarecrowrec@gmail.com

Γεώργιος Κερασιώτης – Dariusz Piotr Pieniazek Ο.Ε.
ΑΦΜ: 801151717
ΔΟΥ: Δ Αθηνών