Η σαπίλα της εποχής αναδύει μια αβάσταχτη αποφορά που τρυπώνει στα σπίτια μας και τα πνευμόνια μας και μας γεμίζει με απέχθεια, οργή και δυστυχία. Αυτός είναι ο ήχος της σύγχρονης δυστοπίας, η αυθόρμητη εξαπόλυση θυμού, πανικού και λύσσας, μία κραυγή απόγνωσης για όλα όσα βασανίζουν και καταπιέζουν τον νού…

An unbearable stench arises from the decay of our times and pierces through our houses and lungs, filling us with disgust, wrath and misery. This is the sound of the modern dystopia, a spontaneous unleash of anger, panic and madness, a cry of despair against everything that torments and oppresses the mind…

Label: Body Blows Records