“Στην απεραντοσύνη του φόβου” is the debut full lenght by the Athens based Ήλιος Θανάτου. The LP features 7 songs of dark, metallic and crust influenced hardcore.
(Scarecrow Records)
https://scarecrowrecords.bandcamp.com/album/–6