Νέος δίσκος απο τους Αθηναίους Κροταλίας.
(B-otherside Records/Punk ‘n loud Records/Walk The Line Records)