Πρώτο LP από Οτομπρίτσι Μοτόρι σε μόλις 350 αριθμημένα αντίτυπα! Αναμείνατε για Garage punk, speed ‘n’ roll σε διαβολεμένους ρυθμούς !
(Body Blows Records, Underground Union Records, Punk’n’Loud Records, Patari Records, We don’t fight it Records)