ΠΡΟΠΑΡΑΓΕΛΙΑ – Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο το Μάιο.

Abnormal noise destruction from Athens, Greece.

13 tracks of pure morbid filth in the vein of Terrorizer, Repulsion, Chaotic End, Celtic Frost etc.
Extreme Earslaughter Records Vinyl version: Limited to 200 copies including A3 insert, A3 poster and 2 stickers
(Extreme Earslaughter Records)