Τέσσερα νεα κομμάτια απο τους Θεσσαλονικιούς Πέμπτη Κάστα.
(Self Released)