Επανέκδοση του πρώτου δίσκου.
Κόκκινο βινύλιο, 500 αντίτυπα.
Self Released by the band.