Πληροφορίες και επικοινωνία:
www.lungfanzine.gr
www.facebook.com/lungfanzine
[email protected]