Καινούργια μπάντα απο Αθήνα με πρώην μέλη Πανδημία/Uptight Bastards κ.α.

Label: Self Released