Πρώτος δίσκος απο τους Αθηναίους ντουμαδες Okwaho.
Athens, Greece. Stoned by music, covered in sludge, waiting for our doom.

Label: Self Released